KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Kurs zeglarski Zegrze. Kursy zeglarskie Zegrze.

ŻEGLARZ JACHTOWY

           PROMOCJA - tylko 950 zł 

       Najniższa cena. Gwarancja jakości!  

                       << ZAPISZ SIĘ NAKURS >>

ŻEGLARZ JACHTOWY - uprawnienia:

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) Ukończyła 14 rok życia.
2) Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.
2. Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) Po wodach śródlądowych.
2) O długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
*Opis kursu. Przeczytaj więcej.*Formularz zgłoszeniowy.

                             << ZAPISZ SIĘ NAKURS >>


Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.                                                                            Osoba posiadająca uprawnienia żeglarza jachtowego legitymuje się patentem o następującym wzorze: