KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

KURSY I SZKOLENIA ŻEGLARSKIE

Egzaminy żęglarskie

 

                   Żeglarskie Centrum Egzaminacyjne

   Szkoła Wanta Adventure School Szkolenia Żeglarskie jest upoważniona prze Ministra Sportu i Turystyki

                     do przeprowadzania egzaminów na patenty żeglarskie PZŻ i motorowodne PZMiNW. 

                     Najbliższe egzaminy:

        Żeglarz Jachtowy - 28.05.2023 r. godz.1500, Sternik Motorowodny - 28.05.2023 r. godz. 1500 

                                                                    - 25.06.2023 r. godz. 1500                                             -  25.06.2023 r. godz 1500

                                                                          zgłoszenia: kursyzeglarskie@onet.pl, tel: +48 664490905   

                                                                                << ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN, REZERWACJA MIEJSCA NA EGZAMINIE >>